Pályázatok

2018.05.24.

Meghívó 2018.05.31.

2018.05.24.

Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A 2018.05.23-án megvalósult tanulmányút alkalmával Sátoraljaújhelyre látogattunk el, ahol az intézmény igazgatója bemutatta az iskolát, beszélt a tanulóifjúság összetételéről, a nehézségekről és a gondokról. Megtekintettük a patinás, nagyon elegáns oktatási épületet, benéztünk néhány tanterembe s az igazgatói irodába. Láttuk, hogy a felújítási munkálatok már elkezdődtek, a tanulók pakoltak, csomagoltak, rendezkedtek.

Megismerkedtünk a szakgimnáziumi és szakközépiskolai oktatás helyi sajátosságaival (tanulható szakmák, továbbtanulási- és ösztöndíj-lehetőségek), bejártuk a tangazdaság több tanműhelyét, láttuk az üvegházakat, a szőlőterületet.

A kollégium épületében betekintettünk néhány lakószobába, közösségi terembe. A felújítási munkálatok már itt is elkezdődtek.

Reméljük, hogy október elejére az egész intézmény megújul.A tanulmányút befejezéseként szakmai műhely keretében betekintést nyertünk az iskolában folyó felzárkóztató és tehetséggondozó programokról, a résztvevőkkel beszéltünk a saját szakterületükön működő bevált szakmai gyakorlatokról.

2018.05.18.

Meghívó 2018.05.23.

2018.05.18.

Hátrányos helyzetű közösségek és az ezeket segítő szervezetek

A 2018.05.17-én tartott “A településeken jelen lévő hátrányos helyzetű  közösségek és az ezeket segítő szervezetek tevékenységeinek bemutatása II.” találkozón a résztvevők láthatták, hogy milyen nagy különbségek vannak az egyes országokban a szociális ellátó rendszerek, szolgálatok, az oktatás, a rászoruló rétegek segítésében. (Az előző héten az ukrajnai tapasztalatokat vitattuk meg.) A második találkozó helyszíne is a Tokaji Görögkatolikus Egyház volt.

Tokajban egy államilag erősen támogatott rendszer intézményei (egészségügyi gyermekotthon, családsegítő szolgálat, pedagógiai szolgálat, időskorúak otthona, új és modern rendelőintézet) már évek óta jól működnek, ezek tevékenysége túlnő a városon és a tokaji járáson is.

Erős intézményhálózat épült ki a szlovákiai Bodrogszerdahelyen is (kétnyelvű óvoda, öregotthon, civil szervezetek, jó egészségügyi ellátás, egyházi fenntartású erdei iskola, szabadidőközpont), ahol szerencsére a magyar ajkú lakosság többségben van.

Seszta község már a szórványban van, a magyar kisebbség lehetőségei szerényebbek, de működik kétnyelvű óvoda és iskola, jó a kapcsolat a keresztény értelmiséggel, szervezett a kórházlátogatás, a betegpasztoráció.Mindkét településen erős a görögkatolikus egyház jelenléte. Az eredmények az elkötelezett önkéntesek és a lelkipásztorok önzetlen munkájának köszönhető.

2018.05.11.

Meghívó 2018.05.17.

2018.05.11.

Hátrányos helyzetű közösségek és az ezeket segítő szervezetek

Az e héten megrendezett találkozón (2018.05.10. “A településeken jelen lévő hátrányos helyzetű közösségek és az ezeket segítő szervezetek megismerése I.” céljából tartott szakmai műhelymunka, helyszíne: Tokaji Görögkatolikus Egyház) a résztvevők láthatták, hogy milyen nagy különbségek vannak az egyes településeken a szociális ellátó rendszerek, szolgálatok, az oktatás, a rászoruló rétegek segítésében még akkor is, ha azok egy országban, egy járásban egymáshoz nem is túl távol vannak.

Erős intézményhálózat épült ki az ukrajnai Nagydobronyban, amely Kárpátalja legnagyobb magyarlakta községe. A település lakosságának több mint 90 %-a magyar ajkú, együttműködő az önkormányzat, erős a helyi református egyházközség. A tanításhoz, a hátrányos helyzetű idős és fiatal népesség szakszerű ellátásához megvannak a szükséges tárgyi és személyi feltételek.

Helmec községekben a magyar kisebbség lehetőségei nagyon szerények, az állami szociális ellátó rendszer gyakorlatilag alig működik, hiányoznak mind a személyi, mind a tárgyi feltételek. Nagy örömet jelent az, hogy a lehetőségekhez képest egyre jelentősebb és aktívabb a református egyház jelenléte.Megállapítható: nem lehetne ilyen eredményeket sem elérni, ha az önkéntesek és a lelkipásztorok nem dolgoznának olyan önzetlenül.

2018.05.05.


Jógyakorlat

Mi a célja a jó gyakorlatnak?

 • Megosztás (bemutatás?) és adaptálás (és ennek támogatása?)?
 • Figyelemfelhívás a diszfunkciókra – állami szerepvállalásra – hol kellene beavatkozni az államnak (fenntarthatóság szempontjából is)

Mennyire másolható?

Helyi szükségletek, amelyeket rendszeresen kell vizsgálni, és a változásokra reagálni

A projekt finanszírozás ellene hat a jó gyakorlatok megerősödésének, mert a szociális, szociálpszichológiai, társadalmi folyamatok – és a változások érzékelése – hosszabb időt igényelnek.

Kritériuma lehetnek:

 • Fenntartható (feltételrendszer, kockázatok)
 • Folyamatos
 • A tényleges szükségletre adekvát reagál
 • Kipróbált
 • Igazolt
 • Eredmény, hatás érzékelhető (Mire reagált? Miért jó? Tapasztalatok (tényadatok), érvek, előnyök)

Szerkezete:

 • Helyzetkép (mire reagált)
 • Célcsoportja, célja
 • Mit tett, hogyan
 • Feltételrendszer
 • Kockázati elemek
 • Tapasztalatok (érvek, előnyök, fenntarthatóságra utaló előjelek)

Mire irányul a jó gyakorlat?

 • Projekttevékenység
 • A projekt működése, rendszerszerűsége
 • Dokumentáció
 • Hatáskövetés, folyamatkövetés, mérés, visszacsatolás
 • Társadalmasítás, társadalmi kiterjedtsége

2018.05.03.

Meghívó 2018.05.10.

2018.04.27.

Egyházi szervezetek működési területén a nők, az idős emberek, és a fogyatékkal élők helyzete

2018.04.26-án “Egyházi szervezetek működési területén a nők, idős emberek, valamint a fogyatékkal élők helyzetének megismerése” címmel megvalósult egy szakmai műhelymunka a Világörökségi Bormúzeum egyik termében Tokajon (3910 Tokaj, József Attila u. 11.). 

Az utóbbi évtizedekben sokat változott a nők helyzete a magyar társadalomban. Már nem elég csak az apának dolgoznia ahhoz, hogy a család normális módon megéljen. Ez az egyház szempontjából is rossz, hiányoznak a karitatív munkára mindig kész hölgyek.

A tokaji gk. egyházközségnek nagyon jó a kapcsolata az Időskorúak Otthonával (itt rendszeresek az istentiszteletek minden felekezetet tekintve), korábban az volt az Egészségügyi Gyermekotthonnal (az ápoltak közül sokan még ma is eljönnek egy-egy liturgiára)

Többen úgy látják, hogy a nők helyzete az élet számos területén hátrányos, bár az egyenlőség törvényileg deklarált. Egy-egy munkahely megszűnése után például a nőknek új munkalehetőséget találni sokkal nehezebb, mint a férfiaknak. Jó a gyermekvállalásra buzdító kormányzati törekvés, de a lakhatás támogatása még nem elég erős hiszen a családok nehezen vállalnak be évtizedekre szóló kölcsönt.

Az egyház még nagyobb mértékű szociális tevékenységére ma egyre több lehetőség van, a legjobb megoldás az, ha ez kellő lelki tevékenységgel párosul.

2018.04.20.

Meghívó 2018.04.26.