Pályázatok

EFOP-5.2.2-17-2017-00139

Kutatás dokumentumai

2019.12.31.

Sajtóközlemény

Tokaji Görögkatolikus Egyházközség

Sajtóközlemény            

megkezdődött a transznacionális együttműködések megvalósítása a tokaji görökatolikus egyházközség szervezésében

A Tokaji Görögkatolikus Egyházközség az Európai Unió forrásából 49.999.931 forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-5.2.2-17-2017-00139 azonosítószámú „Transznacionális együttműködések megvalósítása a Tokaji Görögkatolikus Egyházközség szervezésében” című projekt keretén belül, mely során hálózati együttműködések kiépítése és működtetése, a tapasztalatcsere folyamatának erősítése valósult meg az együttműködő partnerek között. A szerződött támogatás összege 49.999.931 Ft. A támogatás mértéke 100 %.

A projekt keretében a Tokaji Görögkatolikus Egyházközség külföldi partnerei bevonásával olyan nemzetközi együttműködéseket alakított ki, melyek célja a társadalmi együttélés javítását, a hátrányos helyzetű személyek felzárkóztatását célzó intézkedések kidolgozása, megismerése és terjesztése volt. A projekt keretében hálózati együttműködések kiépítése és működtetése, a tapasztalatcsere folyamatának erősítése valósult meg az együttműködő partnerek között. Az együttműködő partnerek egy területen, egy tevékenységi körben működnek, céljaik és törekvéseik megegyezők, így összehangolt és hatékony együttműködéseket valósíthattunk meg tapasztalataik és fejlesztési elképzeléseik felhasználásaival. A projekt közvetett célcsoportjának tagjai hátrányos helyzetű személyek, ezen belül: romák, nemzetiségi kisebbségek, pályaválasztás előtt álló fiatalok és az egészségügyi problémákkal küzdő és idős személyek. A projekt által érintett közvetlen célcsoport tagjait humán szolgáltató intézmények (civil szervezetek, egyesületek, egyházak) dolgozói alkották, akik a létrejövő tudásanyagokat munkájuk során hasznosítani tudják. A projekt célja a bemutatott társadalmi kihívások kezelését szolgáló tudásanyag bővítése és a célcsoport számára mintaprogramok, társadalmi összetartást elősegítő intézkedések megvalósítása, bemutatása. Annak érdekében, hogy intézkedések innovatívabbá váljanak, több embert érhessenek el és aktívabban fejleszthessék a hátrányos helyzetű személyek élethelyzetét, nemzetközi konferenciák valósultak meg, ahol lehetőség nyílik a tapasztalatcserére, jó gyakorlatok kidolgozására és átadására. A projekt keretében az alábbi tevékenységek, célok valósultak meg:

  • hátrányos helyzetű személyek életkörülményeit, esélyeit javító intézkedések nemzetközi együttműködés keretében történő megismerése
  • nemzetközi hálózatépítés
  • a szolgáltatások tapasztalatainak feldolgozása, jó gyakorlatok leírása
  • kutatás és összehasonlító elemzés megvalósítása
  • kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása
  • közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel
  • műhelymunka, tanulmányút szervezése
  • tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében
  • módszertani-szakmai összegzés, szakmai ajánlások megfogalmazása.

Projekt megvalósítás kezdete: 2018.01.01.

Projekt befejezése: 2019.12.31.

További információ kérhető:

Tokaji Görögkatolikus Egyházközség

Cím: 3910 Tokaj Vasvári P. u. 15.

E-mail: tokaj.efop.522@gmail.com

Honlap: https://tokajgorogkat.hu/palyazatok/

2019.10.17.

Projekt fenntartása

A fejlesztés megvalósításának köszönhetően az együttműködő partnerek bevonásával számos szakmai tevékenység kerül megvalósításra. A projekt befejezésének időpontjára teljeskörűen lezajlanak a tervezett rendezvények, kutatások, tanulmányutak, műhelymunkák és képzések. A projekt eredményeként a közreműködők között hatékony együttműködések valósulhatnak meg és kiterjedt kapcsolatrendszer alakítható ki, melyekből további hosszú távú előnyök kovácsolhatók.

Reményeink szerint a projekt megvalósításával sikerül elérnünk, hogy a résztvevők és az érdeklődők a különböző szociális, közösségépítő lehetőségek igénybevételét mindennapi tevékenységeik körébe is beillesszék. A megvalósítást követően is törekszünk arra, hogy a lakosság érdeklődését folyamatosan fenntartsuk, és további programlehetőségeket biztosítsunk számukra.

A projekt eredményeinek hosszú távú fenntartása a jövőben is biztosítható, hiszen a fejlesztésben részt vevő szervezetek a problémás területeken több évtizede tevékenykednek, jelentős tapasztalattal rendelkeznek, így a létrejövő, problémákat kezelő új intézkedések, beavatkozási logikák, akciótervek felhasználását és helyi folyamatokba való beépítését is megfelelően tudják kivitelezni. A hátrányos helyzetű személyek integrációját, fejlesztését célzó intézkedésekre mindig szükség van.